Team Roster for Lions
# PLAYER NAME POS HT WT HOMETOWN
  2 Anoop Kahlon - - - -
  3 Ethan Atkar - - - -
  5 Jas Dhanoa - - - -
  8 Harnek Mangat - - - -
  9 Gurjot Ubhi - - - -
  11 Vikram Lohat - - - -
  12 Raj Grewal - - - -
  12 Steevan Toor - - - -
  15 Harsimran Parmar - - - -
  16 Robby Parmar - - - -
  81 Jagdeep Ghangas - - - -
  87 Imrin Sandhu - - - -
  88 Manvinder Mand - - - -
  94 Sahil Shokar - - - -
  96 Pavel Khera - - - -
  98 Raj Boparai - - - -
  - Back Up Goalie G - - -
  - Kabir Sidhu G - - -
  - Dilkaran Sidhu - - - -

Team Personnel